Butterfly
Dragonfly Macrophotography
Hungarian dragonfly-safari
In Quest of the „Flying Flowers" (Hungarian butterfly trip)"
Slovenia-Croatia butterfly special with 4 Large Blues pre-extension
Butterflies of Montenegro
Butterflies of Serbia with False Comma
Sri Lanka: Butterflies, Leopards, Blue Whales
Nepal: Butterflying at the Foothills of the Himalaya
Ethiopian Butterfly & Wildlife adventure with Tribal extension
Ghana butterfly adventure
Butterflies, Chimps, Gorillas (Uganda)
Eastern-European
B
irdwatching
Day-birdwatching trips (Hungary)
Bears, Great Bustards… vampires!
( Hungary+Romania)!
The late summer birding trip (Hungary)
Crane weekend of Hungary
Wallcreepers, Ptarmigans, Rock Partridges (Slovenia-Croatia birding circle)
Birding in Serbia
Egypt/Horn/Africa
Birdwatching
"Birds & Pharaos", birding in Egypt
Southern Red Sea birding & diving adventure
Ethiopian birding adventure
Mammals
Hungarian Bat Safari
Big game photosafaris
Hiking, Trekking, Multicultural - Outdoor
Ecoholidays in Hungary
Multicultural Highlights of Dracula country
Castles, Vampires and Counts of the Carpathians
The hidden face of Transylvania and Bucovina
Mediterranean Odyssey (Slovenia, Croatia)
Jump to...
Calendar of tours
Travellers' baglist
GreenEye Resources
Species >>> Fish of Eastern Europe (Taxonomical order)

Any comments on missing species appreciated very much!

 

Lampreys/Petromyzonidae

 • ?
  Petromyzon marinus
  >>>
  See coast waters; only at the Dalmatian coast in Croatia
 • Danube Lamprey
  Eudontomyzon danfordi
  >>>
  Hungary, Romania
 • Vladykov's Lamprey
  Eudontomyzon vladykovi
  >>>
  Hungary, Romania
 • ?
  Eudontomyzon mariae
  >>>
  Danube river, Hungary, Romania
 • ?
  Lamperta fluviatilis
  >>>
  Croatian sea-coast.
 • Brook Lamprey
  Lampetra planeri >>>
  Upper Tisa river and maybe some rivers of northern Moldavia.

Sturgeons/Acipenseridae

 • ?
  Acipenser sturio
  >>>
  horvát tengerpart
 • ?
  Acipenser naccarii
  >>>
  horvát tengerp
 • ?
  Acipenser nudiventris
  >>>
  Mo, Románia - Duna, Ritkán Tisza és Dráva
 • Sterlet
  Acipenser ruthenus
  >>>
  Mo -minden nagyobb folyóban, Románia - Duna
 • Starry or Stor Sturgeon
  Acipenser stellatus
  >>>
  Régen Dunában Pozsonyig, Vaskapun nem tud felúszni, utolsó hazai Mohácsnál 1965
 • Black Sea or Russian Sturgeon
  Acipenser guldenstaedti
  >>>
  Hazánkban ritka, legutóbb Tiszából, Románia - Duna
 • Marine Sturgeon, Great Sturgeon
  Huso huso
  >>>
  Mo, Románia - Duna, horvát tengerpart

Eels/Anguilidae

 • European Eel
  Anguilla anguilla
  >>>
  Mo, Románia, horvát tengerpart

Herrings/Clupeiade

 • Finta Shad, Twaite Shad
  Alosa fallax
  >>>
  horvát tengerpart
 • Black-backed Shad
  Alosa kessleri >>>
  Largest Black Sea herring, spawns in Danube.
 • Black Sea Shad
  Alosa brashnikovi >>>
  Sea fish, occurs in Danube delta and Lake Razim.
 • Caspian Shad
  Caspialosa caspia
  >>>
  Duna-delta
 • ?
  Caspialosa maeotica
  >>>
  Duna-delta
 • Danube Mackerel
  Caspialosa pontica >>>
  Duna-delta
 • ?
  Clupeonella cultiventris
  >>>
  Duna-delta

Trouts and Salmons/Salmonidae

 • ?
  Oncorhynchus mykiss
  >>>
  Mo, horváto- é-i része
 • Brown Trout
  Salmo trutta fario
  >>>
  mindenhol kivéve horvát tengerpart
 • Huchen, Danube Salmon
  Hucho hucho
  >>>
  Duna mindenhol. River Bistrita and Tisa in northern Romania, occurs occasionally everywhere in upper river areas and stream, but usually rare.
 • Rainbow Trout
  Salmo gairdneri >>>
  Introduced to everywhere in the area, less sensitive for water quality than Brown Trout.
 • ?
  Salothymus obtusirostris
  >>>
  Horvátország tengerparti rész - tengertől néhány kilométeres sávban
 • Brook Charr
  Salvelinus fontinalis
  >>>
  Szlovénia tengerparti része

Whitefish/Coregonidae

 • Vendace
  Coregonus albula >>>
  Local, only in River Dniestr and Prut.
 • ?
  Coregonus lavaretus
  species_complex >>>
  Duna - Románia déli része

Graylings/Thymallidae

 • Grayling
  Thymallus thymallus
  >>>
  Hazánk vizeiben alkalmilag

Pikes/Esocidae

 • Pike
  Esox lucius
  >>>
  Mo, Románia mindenhol

Mudminnows/Umbridae

 • Mudminnow
  Umbra crameri
  >>>
  Duna középső és alsó folyása

Carps/Cyprinidae

 • Roach
  Rutillus rutillus
  >>>
  Álló v. lassú folyású vizek - Mo, Románia mindenhol
 • Danube Roach
  Rutillus pigus virgo
  >>>
  Mo - ritka, folyók középső szakaszain
 • ?
  Rutilus rubilio
  >>>
  Horvátország tengerp
 • Black Sea or Pearl Roach
  Rutilus frisii meideingeri >>>
  Duna-delta
 • ?
  Phoxinellus adspersus
  >>>
  Horvátország tavai és folyói a tengerpari sávon
 • ?
  Phoxinellus pstrossi
  >>>
  Dubrovnik közeli kis vizfolyások
 • Belica (Moderlieschen)
  Leucaspius delineatus
  >>>
  Duna vizgyűjtő ter-nek kisebb álló vagy lassú vizei
 • Dace
  Leuciscus leuciscus
  >>>
  a horvát tengerpartot és a Duna-deltát kivéve mindenhol az erős sodrású vizekben
 • ?
  Leuciscus svallize
  >>>
  Horvát tengerpart gyorsfolyású vizek
 • Chub
  Leuciscus cephalus
  >>>
  mindenhol
 • Black Sea Chub
  Leuciscus borysthenicus >>>
  Maritime, Danube delta only.
 • ?
  Leuciscus illyricus
  >>>
  Isonzo, Krka és Cetina vizgyűjtő ter-én
 • ?
  Leuciscus microlepis
  >>>
  csak a Neretva vizgyűjtő rendszereben
 • ?
  Leuciscus polylepis
  >>>
  csak Horvátországban a Duna vizgyűjtő ter-én
 • Souffie
  Leuciscus souffia agassizi
  >>>
  Mo - Duna középső szakasza, előkerüklt hazánkban a Felső-Tiszából és a Murából, Horvátország tengerparti részén is.
 • ?
  Leuciscus tursky
  >>>
  csak a Neretva medencéjében, tiszta vizű oxigéndús tavak és gyorsan áramló folyók
 • ?
  Leuciscus ukliva
  >>>
  csak a Cetina (Horvátország) homokos, kavicsos talajú szennyezzésektől mentes részén
 • Ida (Orfe)
  Leuciscus idus
  >>>
  M.o, Románia - sikvidéki folyók
 • Minnow
  Phonixus phoxinus
  >>>
  Mindenhol, Deltában nincs, hazánkban hegyi patakokban gyakori
 • Rudd
  Scardinius erythrophtalmus
  >>>
  mindenhol - laza talajú csendes vizek
 • Asp (Voracious Carp)
  Aspius aspius
  >>>
  M.o., Románia - folyóvizek, nagyobb tavak és lagúnák
 • Tench
  Tinca tinca
  >>>
  lassú folyású vizek, mindenhol - horvát tengerpari rész kivételével
 • Nase
  Chondrostoma nasus
  >>>
  folyóvizek, mindenhol, Dalmácia kivételével
 • ?
  Chondrostoma genei
  >>>
  Horvát tengerpart északi része
 • ?
  Chondrostoma kneri
  >>>
  Dalmácia középső részén
 • ?
  Chondrostoma phoxinus
  >>>
  Dalmácia (Sinj)
 • Gudgeon
  Gobio gobio
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • Kessler's Gudgeon
  Gobio kessleri
  >>>
  Duna középső és alsó szakasza
 • Danube Dudgeon
  Gobio uranoscopus
  >>>
  csak a Duna vizrendszerének alacsony, sebes sodrású részein, M.o, Románia - Deltában nincs
 • Whitefin Gudgeon
  Gobio albipinnatus
  >>>
  Duna, Tisza - Mo., Románia
 • ?
  Aulopyge huegeli
  >>>
  Dalmácia középső része
 • Barbel
  Barbus barbus
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • ?
  Barbus plebejus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Southern Barbel
  Barbus merionalis
  >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol
 • Danube Bleak, Shemaya
  Chalcalburnus chalcoides
  >>>
  Duna - Mo, Románia
 • Danube Bleak, Seyama
  Chalcaburnus chalcoides mento
  >>>
  Duna- Mo, Románia
 • Bleak
  Alburnus alburnus
  >>>
  mindenhol, horvát tengerparton nem
 • ?
  Alburnus albidus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Schneider, Riffle Minnow
  Alburnoides bipunctatus
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • Silver Bream
  Blicca bjoerkna
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • Common or Bronze Bream
  Abramis brama
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • Danube or Whiteye Bream
  Abramis sapa
  >>>
  főleg Duna mente - Mo, Románia
 • Zope, Blue Bream
  Abramis ballerus
  >>>
  főleg Duna mente - Mo, Románia
 • East European Bream
  Vimba vimba
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • Ziege, Chekhon
  Pelecus cultratus
  >>>
  Duna mentén és ettől északra mindenhol
 • Bitterling
  Rhodeus sericeus amarus >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol
 • Crucian Carp
  Carassius carassius
  >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol
 • Gibel Carp (Feral Goldfish)
  Carassius auratus gibelio
  >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol
 • Common Carp
  Cyprinus carpio
  >>>
  mindenhol
 • Grass Carp
  Ctenopharyngodon idella
  >>>
  Duna-delta
 • Silver Carp
  Hypophthalmicthys molitrix
  >>>
  Duna-delta
 • Big Head Carp
  Hypophthalmichthys nobilis
  >>>
  Duna-mente
 • ?
  Mylopharyngodon piceus
  >>>
  Duna-mente
 • Stone Moroko
  Pseudorasbora parva >>>

Loaches/Cobitidae

 • Stone Loach
  Nooeamacheilus barbatulus
  >>>
  keskeny csikban a horvát tengerpart északi részén és a D-deltában nem, mindenhol máshol igen
 • Weatherfish, Pond Loach
  Misgurnus fossilis
  >>>
  Duna vonalától északra
 • Spined Loach
  Cobitis taenia >>>
  mindenhol
 • ?
  Cobitis elongata >>>
  Duna-vonalán
 • Golden Loach
  Cobitis aurata
  >>>
  Duna-vonalán
 • Romanian Loach
  Cobitis romanica >>>

Catfish/Siluridae

 • Catfish
  Silurus glanis
  >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol

American Freshwater Catfish/Ictaluridae

 • Horned Pout
  Ictalurus nebulosus
  >>>
  Dunántúl és Dubrovnik környéke, Horvátország É-i része

Cods/Gadidae

 • Burbot
  Lota lota
  >>>
  horvát tengerpart kivételével mindenhol

Toothcarp Fish/Cyprinodontidae

 • ?
  Aphanius fasciatus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Mosquito Fish
  Gambusia affinis
  >>>
  hazánkban több melegvizű tóban, és Dubrovnik környéke

Smelts/Atherinidae

 • ?
  Atheina boyeri
  >>>
  horvát tengerpart
 • Boyer's Sand Smelt
  Atherina mochon >>>

Mullets/Mugilidae

 • Common or Striped Mullet
  Mugil cephalus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Thin-lipped Grey Mullet
  Mugil capito >>>

Sticklebacks/Gasterosteidae

 • Three-spined Stickleback
  Gasterosteus aculeatus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Ukrainian Stickleback
  Pungitius platygaster
  >>>
  Duna-mentén és a román-tengerparton
 • Nine-spined Stickleback
  Pungitius pungitius >>>

Pipefish/Syngnathidae

 • ?
  Syngnathus nigrolineatus >>>
  Duna alsó folyása és a Delta és a román tengerpart
 • Broad-nosed Pipefish
  Symphonostoma typhae >>>

Sea-perch/Serranidae

 • Sea Bass
  Dicentrarchus labrax
  >>>
  horvát tengerpart

Perch/Percidae

 • Perch
  Perca fluviatilis
  >>>
  mindenhol kivéve horvát tengerpart
 • Pike-perch, Zander
  Stizostedion lucioperca
  >>>
  mindenhol, kivéve horvát tengerpart
 • East European or Volga Pike-perch
  Stizostedion volgensis
  >>>
  Duna vonalán és a román tengerparton
 • Ruffe, Pope
  Gymnocephalus cernus
  >>>
  Duna vonalán és ettől északra
 • Striped Ruffe, Schraetzer
  Gymnocephalus schraetzer
  >>>
  Duna vonalán
 • Balon's Ruffe
  Gymnocephalus balonii >>>
 • Streber
  Zingel streber
  >>>
  duna vonalán és ettől északra, Horvátország északi része
 • Zingel
  Zingel zingel
  >>>
  Duna vonalán, Tisza felső folyásánál
 • Romanian Ruffe, Asprete
  Romanichtys valsanicola

  Duna vonalán az Arges befolyásánál, az Argesben és az Arges mellékfolyóiban. A special nature reserve has been created along the River Valsan, between Musatesti and Bradulet to protect this world endemic.
 • Eastern Perch
  Percarina demidoffi >>>

Sunfish/Centrarchidae

 • Pumpkin-seed Sunfish
  Lepomis gibbosus
  >>>
  Horvát tengerpart szaki része, Duna vonala és ettől északra

? / Blennidae

 • ?
  Salaria fluviatilis
  >>>
  horvát tengerpart

Gobies/Gobiidae

 • ?
  Gobius niger
  >>>
  horvát tengerpart
 • ?
  Knopowitschia longicaudata
  >>>
  Duna-delta
 • ?
  Knopowitschia caucasica >>>
  Duna-delta
 • ?
  Mesogobius batrachocephalus >>>
  Duna-delta
 • River Goby
  Neobobius fluviatilis
  >>>
  Duna romániai szakasza és a delta, hazánkban is előfordul az 1970-es balatoni telepités óta
 • ?
  Neogobius gynmotrachelus
  >>>
  Duna romániai szakasza és a delta
 • Snakehead or Grassy Goby
  Gobio ophiocephaluy >>>
 • ?
  Neogobius kessleri
  >>>
  Duna vonala és a delta
 • ?
  Neogobius melanostomus
  >>>
  Duna-delta
 • ?
  Neogobius syrman
  >>>
  Duna-delta
 • ?
  Pomatoschistus canestrini >>>
  Horvátország északi tengerpartja
 • Common Goby
  Pomatoschistus microps
  >>>
  horvát tengerpart
 • Mottled Black Sea Goby
  Proterorhinus marmoratus
  >>>
  Duna vonala, delta és a román tengerpart
 • ?
  Zosteriseccor ophiocephalus >>>
  horvát tengerpart

Bullheads and Sculpins/Cottidae

 • Bullhead, Miller's Thumb
  Cottus gobio
  >>>
  mindenhol, kivéve Delta
 • Alpine or Siberian Bullhead
  Cottus poecilopus >>>

Flatfish/Pleuronectidae

 • ?
  Platichthys flesus
  >>>
  horvát tengerpart
 • Dover Sole
  Solea solea >>>


Upcoming trips & Expeditions

Slovenia-Croatia birding (14-23 June, 2022)

Hungarian butterfly circle (29, June - 07 July, 2022)

The Danube Clouded Yellow and her friends (Transylvania butterfly special; 2x July trips, 2022)

Slovenia butterflying (21 - 28 July, 2022)

Montenegro butterflying (10 - 18 Aug., 2022)

Late summer birding trip (Hungary, 21-31 Aug., 2022)

Full tour calendar

Click here to go top of this page.
Click here to go top of this page.